Máy hàn đường thẳng loại dọcTheo chiều dọc Kiểu Stầm nhìn Seam Wđấu tranh Machine

(Một máy có thể hàn cả ống tròn và ống vuông)

Theo chiều dọc Kiểu Stầm nhìn Seam Wđấu tranh Machine Những đặc điểm chính:

Thợ hàn đường hàn kiểu đứng có thể thực hiện hàn đường hàn tròn và vuông trong một máy.

Khuôn trục trục có thể tự động chuyển đổi xoay, vuông và tròn mà không cần thay khuôn.

Đường kính xử lý lớn và không còn bị giới hạn bởi chiều cao của thiết bị.