Bài viết

Submerge-arc-hàn-mòn-tấm
QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÒI

Sự khác biệt giữa tấm mài mòn và tấm mài mòn thông thường

,
Hiện nay, trên thị trường có chủ yếu là hai loại thép tấm chịu mài mòn, một là thép tấm composite chống mài mòn, thứ hai là thép tấm chịu mài mòn NM, đó là NM360, NM400, v.v., cách chọn hai loại các loại chống mài mòn
hopper_wear_plate_lộng

Mang tấm cho nhà máy điện

  Ống lót xi lanh máy nghiền than tốc độ trung bình, vỏ cánh quạt quạt, ống hút bụi, ống tro, ống tuabin xô, ống nối, máy nghiền than, thùng than và máy nghiền, đầu đốt, thùng than và thùng
đeo đĩa