hopper_wear_plate_lộng

Ứng dụng trong ngành khai thác mỏ

  • Xe tải chở hàng lót,
  • Phễu
  • Băng tải thùng lót,
  • Bộ phận máy nghiền,
  • Tấm bìa,
  • Thanh chống mòn và tấm chống mòn,
  • Xẻng,
  • Máy nhặt xỉ,
  • Xô tải,
  • Xô ủi và vv