...

Máy định vị hàn nôi

Bộ định vị hàn kiểu nôi

Máy định vị hàn kiểu quây có thể được sử dụng khi hàn tự động hoặc hàn thủ công, chẳng hạn như hàn ngang ống, hàn đầu ống, trục, khay và thùng.

Bộ định vị hàn kiểu quây có thể được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị bình áp lực, luyện kim, điện, máy hóa chất và v.v.

Bộ định vị hàn kiểu nôi Thông số kỹ thuật:

Dòng EWP Tải trọng Cap (tấn) Trung tâm trọng lực (mm) Độ lệch tâm (mm) Xoay tối đa (mm) 90 độ Góc nghiêng (độ)
CWP 20 20 800 300 4000 -45~+90
CWP 30 30 1200 400 4000
CWP 50 50 1200 400 4000
CWP 60 60 1800 300 5500
CWP 80 80 1800 300 5500
CWP 100 100 2000 300 6000
CWP 150 150 2000 300 7000
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.