เครื่องเชื่อมตะเข็บตรงแบบแนวตั้งแนวตั้ง ประเภท Straight Seam Elding achine

(เครื่องเดียวสามารถเชื่อมได้ทั้งท่อกลมและท่อเหลี่ยม)

แนวตั้ง ประเภท Straight Seam Elding achine คุณสมบัติหลัก:

ช่างเชื่อมตะเข็บแบบแนวตั้งสามารถรับการเชื่อมตะเข็บเชื่อมแบบกลมและแบบเหลี่ยมได้ในเครื่องเดียว

แกนดายสามารถสลับการหมุนสี่เหลี่ยมและรอบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์

เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลมีขนาดใหญ่และไม่ถูก จำกัด ด้วยความสูงของอุปกรณ์อีกต่อไป